KVKK

TMS YAPRAK DÖNERCİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI  AYDINLATMA METNİ  VERİ SORUMLUSU

TMS YAPRAK DÖNERCİSİ www.yaprakdonercisi.com olarak internet  sitesi  ziyaretçilerimizin  kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni işletmemize ait internet sitemize gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında internet sitesi ziyaretçilerimizin, internet sitemizde kendi isteği ile üyelik oluşturanlar kapsamında internet sitesi üyelerimizin, internet sitemiz üzerinden kendi isteği ile bültenimize üye olanlar kapsamında e-bülten abonelerimizin, internet sitemiz üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz kapsamında internet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarımızın işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

www.yaprakdonercisi.com olarak interneti sitesi ziyaretçilerimizin kişisel  verilerinin  korunmasına  son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları ve hukuki nedenleri hakkında TMS YAPRAK DÖNERCİSİ olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ VE HUKUKİ SEBEBİ

    İnternet Sitesi Ziyaretçilerimiz

İşletmemiz tarafından internet sitemiz ziyaretçilerine ilişkin kişisel verileri işleme amacımız, işlem güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile mal/hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İnternet sitemiz ziyaretçilerine ilişkin veri işlenmesindeki hukuki sebeplerimiz; sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatidir.

    İnternet Sitesi Üyelerimiz

İşletmemiz tarafından internet sitemiz üyelerine ilişkin kişisel verileri işleme amacımız, işlem güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile mal/hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İnternet sitesi üyelerimize ilişkin veri işlenmesindeki hukuki sebeplerimiz; sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatidir.

    E-Bülten Abonelerimiz

İşletmemiz tarafından E-Bülten abonelerimize ilişkin kişisel verileri işleme amacımız, işlem güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler il e mal/hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

E-Bülten abonelerimize ilişkin veri işlenmesindeki hukuki sebeplerimiz; sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatidir.    İnternet Sitemiz Üzerinden Alışveriş Yapan Kullanıcılarımız İşletmemiz tarafından internet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarımıza ilişkin veri  işleme  amacımız işlem güvenliğinin sağlanması, satış , bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile mal/hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. İnternet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarımıza ilişkin veri işlenmesindeki hukuki sebeplerimiz; sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatidir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ İLE İŞLEYEBİLECEĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

    Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme (Örneğin, İstek ve Önerileriniz veya İletişim sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.), TMS YAPRAK DÖNERCİSİ işletmeciliğine aday olmanız halinde başvuru süreçlerini yürütebilme (Örneğin, Franchising Ön Başvuru formunu doldurmanız halinde başvurunuzu değerlendirebilmek, sizinle iletişime geçebilmek için form kapsamındaki bilgilerinizi işlemekteyiz.),

 1. Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet sitemizi size sunarken sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
  Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme (Örneğin, internet sitemizdeki bilgileri kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak zorundayız.),
 2. İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama (Örneğin, sitemizdeki ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek internet sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.)

    İnternet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçleri yürütme ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilme (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.)

 1. Şirket olarak siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına süreli ve süresiz kampanya, çekiliş ve organizasyonlar düzenlemekteyiz. Bu bağlamda düzenlenen kampanya, çekiliş ve organizasyonlara katılım sağlayan müşterilerimizin (örneğin ad, soyad, cep telefonu, adres gibi bilgilerini) yasal çerçevelere uygun bir şekilde muhafaza ediyoruz. Sakladığımız verileri talep etmeniz durumunda sistemimizde çıkarıyoruz veya imha ediyoruz. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

  6.1. İşbu Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metni, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında GÖKBULUTLAR GRUP A.Ş. tarafından gerçekleştirilen pazar yeri ve sadakat programı ile sunulan hizmetler hakkında doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iletişim bilgilerimin elde edilmesini tarafıma reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, içerik iletimi, ürün ve hizmet tanıtımlarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS) ve/veya e-posta ve/veya telefon araması ile ticari elektronik ileti gönderilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine onay veriyorum. Her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğimi biliyorum.
  Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metni’ni okuduğumu ve anladığımı KVKK metin kutucuğunu işaretleyerek Ticari elektronik iletilerin SMS yolu ile iletilmesini onaylıyorum.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kuruluşlar; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği/yükümlü kıldığı kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; avukatlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; internet hizmet sağlayıcımız, internet site tasarımı ve dijital reklam aldıklarımız, Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişil erdir. Kişisel veriler Hukuk, SGK, Vergi, Güvenlik, İnsan Kaynakları Danışmanlığı Şirket ve kurumları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler, açık rızanız karşılığında ve/veya KVKK 5.maddesinin 2. Fıkrası ile 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgi li mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Şirket’çe bu konuda cloud (bulut) ve benzeri sistemler uygulanabilmektedir.

 

 

8.VERİ SAHİPLERİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

    Verisi işlenen gerçek kişilerin kanunun 11. Maddesinde sayılan hakları aşağıdaki gibidir;

    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI
 2. GİZLİLİK

    TMS YAPRAK DÖNERCİSİ olarak, işbu internet sitesindeki formlar aracılığıyla paylaşılan Kişisel Bilgiler’i üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde hukuka aykırı olarak işlenme amacı dışında işlemeyeceğini ve aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

    TMS YAPRAK DÖNERCİSİ olarak, internet sitesi ziyaretçileri, üyeleri, bülten aboneleri ve internet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılara ait kişisel bilgiler, basılı yayınlar/yazışmalarımızı göndermek,  elektronik posta ile E-Bültenler göndermek, internet sitemizin  ve  bültenlerimizin  geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

    İşletmemizin işlediği kişisel bilgilere, SGK, mevzuat hükümlerinin izin verdiği/yetkili kıldığı kurum veya kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar, özel sağlık sigortası kuruluşları ile avukatlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; İşletme faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler erişebilecektir. İşletmemiz kişisel bilgileri açıklamadan, bu bilgilerden elde edilebilecek istatistiksel verileri internet s itesini iyileştirmek ve internet sitesi kullanımı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar TMS YAPRAK DÖNERCİSİNE  İşletmemizin internet sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanıcıların ulaşacağı üçüncü kişilere ait internet sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında garanti Bu nedenle kişisel bilg ilerinizi vermeden önce, ziyaret edeceğiniz internet sitelerinin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

İşletmemiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerine hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri  yaptırmayı  taahhüt  eder.  İşletmemiz elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

 

GÖKBULUTLAR GRUP A.Ş.